Những câu chuyện hay đều mang bản sắc riêng. Hãy cân nhắc kể những câu chuyện có cá tính như vậy. Sáng tác những câu chuyện có màu sắc riêng cho khách hàng tương lai sẽ giúp tạo mối quan hệ sâu sắc. Điều này được thể hiện qua cả những chi tiết nhỏ nhất như lựa chọn từ ngữ. Bạn cũng nên viết từ quan điểm của mình chứ không phải từ trải nghiệm của người khác.

Những câu chuyện hay là dành cho mọi người ngay cả khi được sáng tác cho một người duy nhất. Nếu bạn cố viết cho đối tượng khán giả quá rộng, câu chuyện của bạn sẽ trở nên sáo rỗng, thiếu cảm xúc và không thu hút người đọc. Hãy sáng tác cho một người. Câu chuyện chân thực với một người chắc chắn sẽ chân thực với những người khác.