Gia Công Sản Phẩm

Chúng tôi nhận gia công sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

Bao bì đóng gói, hương liệu, mùi vị theo yêu cầu hay được thiết kế riêng tạo sản phẩm đặc biệt.

Quy mô sản xuất tại nhà máy hơn 500 tấn/năm.

Liên hệ